MENTORIRANJE

Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s posamezniki ali podjetniškimi skupinami ali startup podjetjem, v trajanju 20-70 ur v obdobju najmanj 3 mesecev, s strani enega mentorja.


Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika /podjetniško skupino z namenom izoblikovanja podjetniške ideje, oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.


Gre za srednjeročno individualno delo namenjeno bodočim podjetnikom ali podjetniškim skupinam ali zagonskim podjetnikom (startup). Namenjen je vse, z željo po intenzivni pripravi na podjetništko pot oziroma vstop v svet podjetništva.


Mentoriranja bodo 3 mesece trajajoča svetovanja, katerih agenda bo posamezniku oziroma podjetniškemu timu oz. zagonskemu podjetniku pomagati iz faze ideje do delujočega podjetja oz. dokončnega oblikovanja poslovnega, prodajnega, tržnega modela in prototipa ali MVP produkta.

Prijava na novice ERUDIO:hub-a

Kratke, jedrnate, aktualne in uporabne

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.

ERUDIO HUB d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, e-pošta: office@erudiohub.com, tel.: +38664235300

© 2020 by ERUDIO hub.