MSP poziv za sodelovanje pri identifikaciji trenutnega stanja povpraševanj po digitalnih profilih

Zakaj sodelovati pri identifikaciji digitalnih kompetenc?


1. Za lažje načrtovanje potreb po novih kadrih.

2. Za celovit vpogled v potrebe drugih (rezultati izvedene analize).

3. Za dodatne točke v izborih za izvedbo aktivnosti, ki jih bo DIH Slovenije ponudil podjetjem (digitalne kompetence, mentoriranje, svetovanje).


Preverite podrobnosti in poskrbite za vključitev na povezavi.
Prijava na novice ERUDIO:hub-a

Kratke, jedrnate, aktualne in uporabne

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.

ERUDIO HUB d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, e-pošta: office@erudiohub.com, tel.: +38664235300

© 2020 by ERUDIO hub.