Odprt javni razpis: SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Objava javnega razpisa SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji, v Ur.l.RS,št. 26/2019 z dne 19.02.2021.


Odprto do: 31.12.2021


Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.


Več in formacij, si lahko preberete na spletni strani SPS - Slovenskega podjetniškega portala oz. tukaj.
Prijava na novice ERUDIO:hub-a

Kratke, jedrnate, aktualne in uporabne

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.

ERUDIO HUB d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, e-pošta: office@erudiohub.com, tel.: +38664235300

© 2020 by ERUDIO hub.