Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju podpornih ukrepov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija želita preveriti ustreznost Programa za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024 in ga v čim večji meri prilagoditi trenutnim in prihodnjim gospodarskim okoliščinam. S tem namenom sta pripravila spletno anketo, ki bo osnova za oblikovanje podpornih ukrepov za uspešnejše poslovanje slovenskih podjetij na domačem in na tujih trgih.


Vzamite si 20 minut časa in izpolnite anketo, v kateri nas zanimajo načrti in izzivi vašega poslovanja v prihodnje, vaše potrebe, vaš pogled na nenehne gospodarske spremembe in vpliv epidemije COVID-19 na vaše poslovanje. Informacije, ki nam jih boste zaupali, bodo pomembno vodilo pri oblikovanju učinkovitih instrumentov podpore vam, podjetjem, za uspešno internacionalizacijo vašega poslovanja in vključevanje v globalne verige vrednosti.


Vse podrobnješe informacije najdete na tej povezavi.


Prijava na novice ERUDIO:hub-a

Kratke, jedrnate, aktualne in uporabne

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.

ERUDIO HUB d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, e-pošta: office@erudiohub.com, tel.: +38664235300

© 2020 by ERUDIO hub.