Z 12.02.2021 objavljen javni poziv VAV 14 - Vavčer za prototipiranje

PomembnI novosti pri tokratnem razpisu sta sledeči:

  1. Oddaja prijave bo tokrat s strani MSP-jev potekala preko ePortala Slovenskega podjetniškea sklada.

  2. V primeru odobrene vloge MSP tokrat potrebuje digitalno potrdilo za podpis pogodbe, zato predlagamo, da si ga uredite še pravočasno, v primeru, da ga še nimate. Za podrobnejšo obrazložitev kliknite tukaj.

Vse podrobne informacije si lahko preberete na spletni strani (SPS) Slovenskega podjetniškega sklada oz. tukaj.
Prijava na novice ERUDIO:hub-a

Kratke, jedrnate, aktualne in uporabne

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.

ERUDIO HUB d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, e-pošta: office@erudiohub.com, tel.: +38664235300

© 2020 by ERUDIO hub.