IME PROJEKTA:


SIO-ERUDIO HUB-2020-22

GLAVNI NAMEN/ CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij in spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej ter spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

 

Predmet projekta je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

 

SIO ERUDIO HUB bo v sklopu projekta SIO-ERUDIO HUB-2020-22 prejemal finančno podporo v dveh fazah aktivnosti projekta SIO, in sicer:
 

Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.


Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

SIO - ERUDIO HUB 2020-22 LOGO OPERACIJE.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.