nalagam
prosim počakajte

SIO-ERUDIO HUB-2020-22

Glavni namen/cilj projekta

Cilj projekta je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij in spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej ter spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Predmet projekta je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. SIO ERUDIO HUB bo v sklopu projekta SIO-ERUDIO HUB-2020-22 prejemal finančno podporo v dveh fazah aktivnosti projekta SIO, in sicer:

  • Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

PRIMARNO SVETOVANJE:

Svetovanje in informiranje Naši svetovalci in mentorji zaposleni na ERUDIO HUB vam bodo osebno, preko videoklica, e-pošte ali telefonsko svetovali pri začetnih preprekah vstopa v podjetništvo. Aktivnost obsega svetovanje pri preverbi poslovne ideje in svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje, posredovanje informacij o ukrepih in spodbudah države za ciljno skupino ter krajša individualna svetovanja povezana s poslovno idejo in delovanjem start up podjetij. V okviru te aktivnosti se lahko izvajajo tudi podporne aktivnosti, ki jih predvidi ministrstvo v okviru t.i. vavčerskega sistema svetovanja. Svetovanje do 2 ur je za posameznika BREZPLAČNO

MENTORIRANJE in EKSPERTNO SVETOVANJE

Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s posamezniki ali podjetniškimi skupinami ali startup podjetjem, v trajanju 20-70 ur v obdobju najmanj 3 mesecev, s strani enega mentorja. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika /podjetniško skupino z namenom izoblikovanja podjetniške ideje, oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja. Gre za srednjeročno individualno delo namenjeno bodočim podjetnikom ali podjetniškim skupinam ali zagonskim podjetnikom (startup). Namenjen je vse, z željo po intenzivni pripravi na podjetništko pot oziroma vstop v svet podjetništva. Mentoriranja bodo 3 mesece trajajoča svetovanja, katerih agenda bo posamezniku oziroma podjetniškemu timu oz. zagonskemu podjetniku pomagati iz faze ideje do delujočega podjetja oz. dokončnega oblikovanja poslovnega, prodajnega, tržnega modela in prototipa ali MVP produkta.

FAZA 1 – »FRESH« PROGRAM

Imaš idejo, poslovno idejo, ki si jo želiš razviti v svoj, čisto svoj posel? Ne veš kje in kako začeti in si mnenja, da nimaš dovolj znanja in izkušenj? Potrebuješ spodbudo in podporo? Prijavi se oz. prijavi svojo ekipo na natečaj! Najprej te/vas čaka pregled in presoja ideje s strani izkušenih podjetnikov, mentorjev, investitorjev.

FAZA 2 – »ROCKET« PROGRAM

Ste podjetje z že razvito poslovno idejo in ste v pripravi svojega MVP-ja ter si želite preboja na trg? Ne veste kje in kako začeti in ste mnenja, da potrebujete dodatno pomoč, znanje ter izkušnje? Prijavite se oz. prijavte svojo ekipo na natečaj! Najprej vas čaka pregled in presoja ideje s strani izkušenih podjetnikov, mentorjev, investitorjev.

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.
evropski skladi

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.