nalagam
prosim počakajte

Slovenija in Hrvaška, skupaj z Evropo ustanovili razvojni sklad, vreden 40 milijonov evrov.

5. avgusta, 2021

SID Banka je z Evropskim investicijskim skladom in Hrvaško banko za obnovo in razvoj, podpisala sporazum za financiranje odcepljenih (spin-off) podjetij.

Sklad, ki ga ustanovitelji imenujejo “Platforma za prenos tehnologij”, bo prevzel del tveganja pri razvoju idej, ki še niso na trgu. V prvi vrsti bo financiral ideje v zgodnjih fazah razvoja, predvsem startup podjetja in inovativne potencialne podjetniške ideje. Finančno bo sklad podprl tudi ideje, ki so že napredneje razvite, vendar le pod pogojem, da se je podjetje ki razvija idejo, odcepilo od univerze ali druge raziskovalne ustanove. Gre za prvi tovrstni sklad v Evropi, kjer bodo financirani raziskovalci tako iz Slovenije kot tudi iz Hrvaške.

Slovenska SID banka bo v sklad vložila 10 milijonov evrov, prav tako pa bo enak delež prispevala tudi Hrvaška banka za obnovo in razvoj (HBOR). Evropski investicijski sklad (EIF) pa bo dodal še 20 milijonov evrov v skupno blagajno. K sodelovanju bodo povabili tudi zasebne investitorje.
Ustanovitelji pričakujejo, da bo v obdobju petih let registriranih več kot 350 patentov in vsaj 100 odcepljenih podjetij.

Predsednik uprave SID banke Sibil Svilan pravi, da bo s to potezo in ustanovitvijo sklada, zapolnjena luknja med akademsko sfero in gospodarstvom tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Svilan še pove, da bo s skladom omogočeno financiranje razvoja univerz in razvojnih institucij, hkrati pa bo omogočen tudi prenos idej v gospodarstvo in komercializacija. Slovenski akademski dosežki so dobri, vendar ne uspejo na trgu, kar pa je bistvenega pomena za gospodarsko rast.

Zanimivo je, da osrednja nit financiranih idej ni področje informacijske tehnologije, vendar bo največji poudarek predvsem na intelektualni lastnini in produktih, ki več let nastajajo v raziskovalnih ustanovah.

Gospodarstvo in akademsko sodelovanje

Sodelovanje Slovenije in Hrvaške v okviru vzpostavitve razvojnega sklada, izpostavlja tudi generalni direktor EIF Alain Godard. Ta je s končnim produktom zadovoljen, hkrati pa napoveduje, da bodo takšna mednarodna sodelovanja v sklopu EIF zagnali tudi v drugih državah po Evropi.

vir: DELO

Recent posts